Team Fitness Delux

 

Team Fitness Delux är under uppbyggnad och kommer inom kort att bestå av ett flertal nyckelpersoner som tillsammans strävar efter att förändra er syn på hälsa och friskvård. Vi har som mål att samla ett antal unika individer med lämplig expertis under ett och samma tak – allt för att förenkla vägen mot bättre hälsa och samtidigt främja bästa möjliga resultat.

 

Ehsan Andesh

- Personlig tränare, massör, kostrådgivare och coach

Fitness Delux grundades 2014 av Ehsan Andesh, en målinriktad kille som är uppvuxen i Karlstad. Ehsans största passion i livet har alltid varit träning, vänner och familj, så det var ett självklart val för honom att utbilda sig inom hälsa och friskvård. Tidigare anställningar som värdetransportör, häktes- och ordningsvakt, behandlingsassistent på ungdomshem samt fritidsledare är bara några av posterna på en gedigen resumé som även innefattar två hedersmedaljer. Ehsans värnplikt slutfördes med höga betyg, någonting som bataljonschefens hedersmedalj tydligt indikerar. Fem år efter värnplikten var avslutad begav sig Ehsan till Afghanistan i totalt åtta månader där han utsågs till bäste soldat i en 48 man stark skyttepluton. Med en enorm viljestyrka och ett ständigt målinriktat tillvägagångssätt sätter Ehsan största fokus på att arbeta med hälsa och friskvård för att kunna livnära sig på sin passion.

 

- Utbildning och erfarenheter

Med en utbildning från Hälsocoachprogrammet på Molkoms folkhögskola har Ehsan en bred utbildning i coachning, personlig träning och massage. Utbildningen fick år 2013 pris av landstingsfullmäktige i Värmland för sitt arbete med verkliga FAR-patienter. Utbildningen är ett antagningsbaserat program med endast 18 platser och flera hundra sökande per år. Utbildningen ställer höga krav på de sökande, där enbart de mest meriterade antas till utbildningen. Certifieringen sker via Branschrådet för Hälsa i Personlig träning & Massage. De lärarledda timmarna till personlig tränare utgör 800 timmar, vilket motsvarar tre gånger så mycket som andra liknande utbildningar erbjuder. Utbildningen är godkänd av Svenska Personlig Tränarförbundet enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds krav. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Konsumentverket är några av de som är mest drivande för att höja utbildningsnivån på personliga tränare i Sverige.

 

Att arbeta med Fitness Delux

När ni väljer att arbeta med Fitness Delux är det viktigt att förstå innebörden av ett helhjärtat samarbete. Vi genomför våra aktiviteter med en 100-procentig hängivelse och det enda kravet vi har på våra klienter är ett ömsesidigt engagemang.

  • Motivation – Vi stöttar er genom hela processen från början till slut. Vår passion uppfylls av den glädje vi får av att hjälpa andra människor må bättre.
  • Inspiration – Vi sätter upp mål efter era önskemål och tar alltid hänsyn till vår uppfattning om att det viktigaste är känslan av välmående, inte spegeln eller vågens resultat.
  • Kost – Vi skapar anpassade, varierande kostscheman tillsammans med våra klienter efter behov och smak. Vi följer en strikt policy där vi bestämt tar avstånd från ohälsosamma vanor som upprepande tillfällen av alkoholkonsumtion samt rökning.
  • Träning – Vare sig det gäller fotboll, hockey, träning på gym eller löpning så har vi alla nödvändiga verktyg för ett lyckat samarbete. Vi skapar alltid anpassade träningsscheman med god variation och ett stort fokus på rätt teknik.

 

Villkor för åtagande

Till följd av att vi vill arbeta med klienter utifrån ett långsiktigt och hängivet perspektiv, reserverar vi oss för att avböja nya samarbeten med klienter då vi strävar efter att ge befintliga full fokus och uppmärksamhet. Vi har som mål att ha 100 procent nöjda klienter och vi är väldigt måna om vårt namn och varumärke i denna bemärkelse. Vi tillämpar en prisgaranti där vi erbjuder våra klienter full återbetalning efter första tillfället vid eventuellt missnöje. Den överenskommelse som sluts mellan oss och våra klienter skall följas till fullo. Vi reserverar oss för att avsluta samarbetet med våra klienter om gällande överenskommelse ej respekteras. Vi vill påpeka att det är ni som äger det yttersta ansvaret för era resultat. Vi kommer att ge er alla nödvändiga verktyg och finnas med hela vägen från början till slut, men det är ni själva som måste utföra arbetet. Det är er disciplin som kommer att avgöra hur bra slutresultatet blir. Efter avslutat samarbete förväntar vi oss att våra klienter följer en hälsosammare livstil med en nyttig kost och en varierad träning.